Thursday April 02, 2020
Scotiabank Arena | Toronto | Ontario