Thursday August 06, 2020
Scotiabank Arena | Toronto | Ontario